Nieuws van de Zebravink

1. Slippertjes:

Een koppeltje zebravinken bindt zich aan elkaar voor het leven: hun "huwelijk" houdt stand totaan de dood. De sociale trouw van hun leefgemeenschap sluit echter sexuele ontrouw niet uit. DNA-analyses ("de genetische vingerafdruk") van zebravinkjongen en hun ouders heeft aangetoond dat slechts een gedeelte van de nestjongen verwant zijn met hun beide ouders.
    Het komt zelfs voor dat zebravinkvrouwtjes een ei in het nest van soortgenoten leggen, wat ons doet denken een koekoeksvrouwtjes, zodat het jong daardoor met geen van de twee pleegouders verwant is ...


2. Gezang leren via de radio

Bericht van de Nederlandse regionaale krant BN/De Slem van 16.11.1999

Ook radio kan zebravinken liedjes leren

LEIDEN (ANP) – Zebravinken zijn voor het leren van liedjes niet uitsluitend afhankelijk van vader of oom. De radio (of recorder) is een net zo goed leermeester

Tot die conclusie komt gedragsbioloog B. Houx na onderzoek van het zangleerproces van jonge zebravinken. De uitkomst van het onderzoek is verrassend, omdat tot dusver werd aangenomen dat zebravinken zich hun deuntjes eigen maakten dankzij de lijfelijke aanwezigheid van een van hun ouders. Door goed naar de radio te luisteren kan dat ook, al leidt het wel tot mindere zangkwaliteit. Volgens Houx, die morgen promoveert aan de Universiteit Leiden, zetten zijn bevindingen een nieuwe toon in het onderzoek naar de relatie tussen leerprocessen en hersenwerking.

3. Zangoefeningen tijdens de slaap

Zebravinken oefenen en vervolmaken hun gezang tijdens de slaap. De Amerikaanse bioloog Daniël Margoliash (Universiteit Chicago) heeft met kleine contactdraden de hersenaktiviteit van jonge zebravinkmannetjes gemeten en daarbij vastgesteld dat ze 's nachts dezelfde impulspatronen tonen zoals overdag bij het hoorbaar zingen. Zebravinken roepen dus 's nachts hun neurale aktiviteitspatronen op en oefenen alzo hun gezang. Daardoor ontstaan kleine verschillen. De vogels luisteren overdag afwisselend naar het gezang van hun ouders en soortgenoten, zingen het zelf na, terwijl ze 's nachts improviseren en zodoende variaties bedenken die ze de volgende dag uitproberen.

Zebrafinken üben und vervollkommnen ihren Gesang im Schlaf: Wie Geo in Heft 2/2001 berichtete, hat der amerikanische Biologe Daniel Margoliash (Universität Chicago) mit winzigen Drahtkontakten die Gehirnaktivitäten junger Zebrafinkenmännchen gemessen und dabei festgestellt, daß sich nachts fast dieselben Impulsmuster zeigen wie tagsüber beim hörbaren Singen. Zebrafinken rufen demnach nachts ihre neuronalen Aktivitätsmuster ab und üben so ihren Gesang. Die geringen Unterschiede entstehen dadurch, daß die Vögel tagsüber abwechselnd den Gesängen ihrer Eltern bzw. Artgenossen lauschen und selber singen, während sie nachts Zeit haben zu improvisieren, also Variationen zu erfinden, die sie am nächsten Tag ausprobieren.


Weitere Nachrichten sollen folgen ...
deutsch  English  nederlandse © 01.05.1999 nach oben Zebravinken-Steckbrief