Hoe kom je nou aan vogels ...
en waarop moet je letten ...

1. Er komt een zebravink aangevlogen:

Wat mij meer dan 20 jaar geleden overkwam (en wat U ook nalezen kunt) overkwam me in 1995 bijna nog een keer. Gedurende een lente wandeling ontdekte ik onverwachts een wijfje van een zebravink, dat op de stoeprand aan grasaren plukte. Ik dacht dat ze nogal uitgeput was en ondernam enige pogingen om haar te vangen. Alhoewel ik ze in een openstaande garage met een dak van glas kon jagen, ontsnapte ze toch. Ze zal wel het slachtoffer geworden zijn van de eerstvolgende koude bui of van een sperwer of ze is misschien gevangen door iemand die meer succes had dan ik.
    Iets dergelijks kan natuurlijk elke vogelvriend overkomen. Oftewel hij/zij vindt de vogel, of de vogel haar/hem, of de vogel komt via een kennis bij hem/haar. Wie een beetje bekend is met de inlandse vogelwereld, ziet wel wanneer hij een exoot voor zich heeft. Hopelijk weet zij of hij dan ook, wat hij of zij moet doen om te voorkomen, dat de vogel schade lijdt.
    Men kan dus beslist wel aan een zebravink komen zonder het te willen en zonder er aanvankelijk een enkele gulden (of in de toekomst Euro) voor te betalen. Dan komt al zeer snel het dilemma: Geef ik het dier af of houd ik het zelf? Als U het behoudt moet U hem of haar een soortgenoot van het andere geslacht bezorgen, en dan begint een avontuur, dat hopelijk lang duurt en waarbij mijn boek over zebravinken een leidraad zou kunnen zijn.

2. Kopen bij de kweker

Over de beslissing om een siervogel te kopen dient U grondig na te denken. U doet Uzelf, noch de zebravink een plezier door maar eens op proef te kopen. U zou echter de vogels een plezier kunnen doen door ze bij een kweker te kopen. Omdat zebravinken zich in het algemeen zeer gemakkelijk vermeerderen hebben kwekers vaak het probleem de nakomelingen "kwijt te raken". Men kann twee soorten kwekers onderscheiden:

3. Koop in de handel

Zebravinken zijn voor weinig geld te koop, maar ook niet zo goedkoop dat men er niets aan zou kunnen verdienen. Dikwijls is de herkomst van de vogels onduidelijk. Komen ze uit een massakwekereij op commerciële basis, waar dikwijls gekweekt wordt tegen minimale kosten en onder omstandigheden, die de haren te berge doen rijzen; of zijn ze afkomstig van gewetensvolle kwekers? Wie zebravinken in de handel will kopen moet zich op de hoogte stellen van de omstandigheden, waaronder de vogels gehouden worden en daarna de vogels, die hij op het oog heeft zorgvuldig bekijken. Indien mogelijk, is het aan te raden dit gedurende langere tijd te doen. Alleen zichtbaar gezonde, krachtige en levendige diertjes zou men moeten kopen! Wie er geen verstand van heeft, vindt misschien een deskundige vogelvriend, die U wil begeleiden bij de koop.

4. Postorder-bedrijven

Het kan in bepaalde omstandigheden gemakkelijk zijn vogels door een postorder-bedrijf te laten toezenden, toch raad ik het bij onbekende levende dieren met nadruk af. U kunt de vogels niet uitzoeken en U moet accepteren wat er komt, dan wel een ongewenste b. v. zieke zebravink terug sturen – wat hem waarschijnlijk het leven kost.

Voordat U zebravinken in huis haalt (het moeten er altijd minstens twee zijn) is het goed U een duidelijk beeld te vormen en met Uzelf in het reine te komen ten aanzien van de uitgangsvoorwaarden, welke daaraan verbonden zijn. Bovendien dient U te weten, waar U bij een zebravink, wat de gezondheid betreft, op moet letten.


ZV-Homepage naar boven Houder-Controle