Voorwaarden bij de houder

Controle-lijst voor de geschiktheid

Ben ik er geschikt voor om zebravinken te houden?

Of een vogelvriend geschikt is voor het houden van vogels begint al bij het lieve geld. Weliswaar kosten zebravinken zeer weinig – naar mijn mening veel te weinig – een op de soort afgestemde huisvesting echter des te meer. En de huisvesting is nog lang niet alles. Er zijn nog heel wat zaken, die een houder van vogels, die verantwoordelijkheidsbesef heeft, zich ter harte dient te nemen.
  • Kunt U zich een voor de soort geschikte huisvesting (volière en verlichting) veroorloven?
  • Beschikt U over voldoende ruimte om een voliere te plaatsen, waarin de zebravinken hun vliegspieren kunnen oefenen, en zich zo op langere termijn lekker in hun vel – dat will zeggen "verenkleed" – voelen?
  • Heeft U voldoende tijd om dagelijks aandacht aan Uw troetelkinderen te schenken; dus vers water en voer te geven en het vuil te verwijderen?
  • Zebravinken zijn altijd bedacht op afstand. Wilt U werkelijk een huisdier, waarmee U geen persoonlijke band kunt krijgen?
  • Heeft U en hebben Uw gezinsleden een positieve instelling ten aanzien van voortdurende geluiden voor stemcontact en andere geluiden van zebravinken?
  • Verdragen U en Uw gezinsleden het vuil, dat gemaakt wordt en dat, afhankelijk van de vormgeving, ook eventueel buiten de kooi voorkomt – of bent U of is een van Uw gezinsleden zelfs allergisch voor veren, uitwerpselen en/of stofdeeltjes uit het voer?
  • Wat doet U als U met vakantie gaat of om een andere reden gedurende langere tijd van huis bent?
  • En niet te vergeten, wat doet U met de nakomelingen, die al gauw zullen verschijnen?
  • En niet in de laatste plaats beschikt U over de nodige kennis om zebravinken te houden? Hierbij kan mijn boek over zebravinken (Duits) U verder helpen.

Als U al deze vragen tevredengesteld voor de zebravinken kunt beantwoorden,
dan dient U nog te weten, waar U bij een zebravink, wat de gezondheid betreft, op moet letten.


ZV-Homepage naar boven Vogel-Controle