Sebrafinkeboken  

Noorse uitgave:

Sebrafinker

"Sebrafinkene blir stadig mer populære.
Her er boken for alle som enten har eller tenker på å anskaffe seg sebrafinker. Boken er lett forståelig – også for barn – og gir deg praktiske råd om anskaffelse, tilvenning, ernæring og sykdommer.
60 fargefotografier og tegninger."

© Gyldendal Norsk Forlag A/S 1985; ISBN 82-05-16317-0.

Innhold

Noen onnledende ord  4

Overveielser før anskaffelsen  5
Sebrafinken som stuefugl  5
Egner du deg til å holde sebrafinker?  6
Hvor kan du kjøpe sebrafinker?  6
Det du må passe på når du handler  7
Hvordan kan du se om fuglene er friske  7
Hven passer sebrafinkene når du er på ferie?  8

Anskaffelse og utstyr  9
Riklig fuglehold  9
Bur og småvolierer  9
Metallbur  10
Trebur  10
Kassebur  10
Småvolierer – byggesett  11
Stuevoliere og fuglestue  11
Fuglehus og friluftsvoliere  13
Selvbygget guglebur  13
Riktig plassering  14
Temperatur og luftfuktighet  15
Lys og belysning  15
Sebrafinkenes sitteplasser  16
Sove- og ynglereder  16
Fôr- og vannbeholdere  19

Riktig kosthold for sebrafinken  21
Fôr og fôring  21
Frøsorter  21
Spiret frø  22
Grønnfôr og frukt  23
Bløtfôr og oppdrettsfôr  24
Mineraler og sporstoffer  25
Vitaminer  25
Sand og vann  29

Stell og pleie  30
Hjemtransport og tilvenning  30
Pass  31
Farer  32
Det daglige stell  32
Hvordan får sebrafinkene dagen til å gå?  34
Sebrafinker sammen med andre fugler  36
  Formering og oppdrett  37
Forutsetninger  37
Valg av make  38
Rede og redematerialer  38
Redebygging  39
Egglegging og ruging  39
Oppdrett av ungene  40
Ungenes oppvekst  42
Problemer med oppdrettet  43
De forskjellige fargekombinasjonene  44
Råd til nybegynnere  44
Hvordan nedarves fargene?  47
De viktigste fargekombinasjonene  49

Når sebrafinker blir syke  51
Forebygging er det beste vern  51
Alminnelige sykdomstegn  51
Første forholdsregel  51
Sykeburet  52
Fugleapotek  52
Hos dyrlegen  52
Sykdom og behandling  52
Skjema over de viktigste sykdomstegn  54

Lær å forstå sebrafinken  58
Sebrafinken og dens familie  58
Zebrafinkens anatomi  58
Utbredelse og naturlige omgivelser  60
Sebrafinkens adferd  61
    Livet i flokker og kolonier  61
    Fjærpleie  61
    Næringsopptak  62
    Angstadferd  62
    Aggressiv adferd  65
    Lyd og lokketoner  65
Innbyrdes gjenkjennelse  66
Pardannelse og paringslek  66
Yngling og oppdrett  67
Domestisering  69

Litteratur  70

Register  71


Zur Leitseite nach oben Tjechische uitgave