Tschechische Ausgabe  

Tsjechische uitgave:

Zebricky

"Chováme zebricky s láskou a porozumením
Odborník a chovatel zebricek Hans-Jürgen Martin objasnuje zakladní pravidla správného chovu techto drobných okrasných ptáku. Podává practické rady týkající se péce o malé sverence, výzivy a udrzení zdarvé kondice. Jako zvlástni cást je zarazena kapitola o slechtení a odchovu mlád'at zebricel v zajetí. Kniha obsahuje 35 barevných fotografií a 30 kreseb."

© 2001 JAN VASUT (www.vasut.cz); ISBN 80-7236-160-0.

Obsah

Predmluva  4

Rozvaha pred koupí  5
Zebricky jako domácí zvírata  5
Jsou pro vás zebricky vhodné?  6
Kde zebricky koupíte  6
Na co byste meli dát pri koupi pozor  6
Jak poznáte zdravou zebricku  7
Zajistení péce behem dovolené?  7

Ubytování a výbava  11
Správný ptací domov  11
Klece a malé voliéry  11
Pokojové voliéry a ptací pokoje  13
Ptací domky a venkovní voliéry  14
Stavny voliéry ci klece  15
Správné stanoviste  16
Teplota a vlhkost vzduchu  16
Svetlo a osvetlení  16
Bidýlka  17
Hnízda a budky  17
Nádoby na vodu a krmení  18

Krmení a správná výziva  20
Krmivo a krmení  20
Zrniny  20
Klícky  21
Zelené krmivo a ovoce  22
Plody a krmivo pro mlád'ata  23
Minerály a stopové prvky  23
Vitaminy  24
Písek a voda  25

Chov a péce  26
Prevoz domu a ubytování  26
Péce  29
Nebezpecí pro zebricky  29
Zacházení se zebrickami  30
Tabulka nebezpecí  31
Jak zebricky tráví den  32
Zebricky a jiní ptáci  33
  Rozmnozování a chov  34
Rozvaha pred zapocetím chovu  34
Volba partneru  35
Hnízdo a materiaál na jeho stavbu  35
Stavba hnízda  36
Snásení a inkubace vajec  36
Odchov mlád'at  39
Odrustaní mlád'at  40
Problémy pri chovu  41
Co musíte vedet o typech zbarvení  42
Rady pro zacárecníky  47
Jak se dedí barvy?  43
Nejdulezitejsí barevné mutace  44

Kdyz zebricka onemocní  46
Prevence je nejlepsí ochrana  46
Obecné príznaky nemocí  46
První pomoc a základní osetrení  46
Nemocnicní klec  47
Ptací lékárnicka  47
Cesta k veterinári  48
Nemoci a jejich osetrení  48
Prehled príznaku onemocnení  49

Porozumejte svým zebrickám  52
Zebricka a její celed'  52
Anatomie zebricky  52
Zivotní prostredí a rozsíreni  54
Zpusoby chovaní zebricek  54
    Zivot v hejnu a kolonii  54
    Péce o perí  57
    Príjem potravy  57
    Chování pri ohrození  58
    Aggressivní chování  58
    Hlas a popevky  58
Jak se zebricky rozpoznávají  59
Vytvárení páru a tok  59
Hnízdení a odchov mladých  60
Následky domestikace  61

Adresy a rozsirující literatura  62

Vecný rejstrík  63

Gelieve mij te verontschuldigen voor de afwezigheid van sommige diacritische tekens (accenten) zoals die in Zebricky of domu.


Zur Leitseite nach oben Naar de Schrijver