Zebrabinken-boek  

Nederlandse uitgave:

Zebravinken

"Antwoord op alle vragen over het houden van zebravinken, geschreven in een voor iederen begrijpelijke taal – ook voor kinderen. Met belangrijke nieuwe inzivhten van vogelkenners, dierenartsen en kwekers van prachtvinken. En met praktische tips uit de eigen ervaringen van de schrijver. 70 kleurenfoto's en tekeningen."

© 1985 Voor de Nederlandse taal: B.V. Uitgeversmaatschappij Elsevier, Amsterdam/Brussel; ISBN 90 10 05648 1 CIP.

Inhoud

Voorwoord  4

Overwegingen voor de aanschaf  5
De zebravink als huisdier  5
Passen zebravinken werkelijk bij u?  6
Waar kunt u zebravinken krijgen  6
Warop u bij de koop moet letten  7
Waaraan u gezonde zebravinken kunt herkennen  8
Wie verzorgt uw zebravinken tijdens uw vakantie?  8

Huisvesting en de inrichting daarvan  9
De juiste huisvesting  9
Kooien en kleine volières  9
Kamervolière en vogelkamer  11
Vogelhuis en buitenbolière  13
Zelfgebouwde vogelverblijven  14
De juiste standplaats  15
Temperatuur en luchtvochtigheid  15
Licht en verlichting  15
Zitgelegenheden voor zebravinken  16
Slaap- en broednesten  19
Voer- en drinkbakken  20

De juiste voeding  21
Voer en voeding  21
Zaden  21
Gekiemd zaad  23
Groenvoer en fruit  23
Zacht- en opfokvoer  25
Mineralen en sporenelementen  25
Vitaminen  26
Zand en water  29

Verzorging  30
Transport naar huis en acclimatisatie  30
Verzorging  31
Gevaren voor uw zebravinken  32
Het omgaang met zebravinken  32
Gevahrenlijst  33
Hoe zebravinken de dag doorbrengen  34
Zebravinken en andere vogels  36
  De kweek  37
Overwegingen vooraf  37
De partnerkeuze  38
Nest en nestmateriaal  39
De nestbouw  39
Het leggen en het broeden  40
Het grootbrengen van de jongen  41
Het opgroeien van de jongen  42
Problemen bij de kweek  44
Wat u over kleurslagen moet weten  44
Adviezen voor de beginner  47
Hoe vererven de kleurslagen?  48
De belangrijkste kleurslagen  50

Als zebravinken ziek worden  52
Voorkomen is beter dan genezen  52
Algemene ziekteverschijnselen  52
Eerste maatregelen  52
De ziekenkooi  53
De vogelapotheek  54
Naar de dierenarts  54
Ziekten en hun behandeling  54
Lijst van de belangrijkste ziekteverschijnselen  59

Zebravinken leren begrijpen  60
De zebravink en zijn familie  60
De anatomie van de zebravink  60
Leefgebied en verspreiding  62
De gedragingen van de zebravink  65
    Het leven in zwermen en kolonies  65
    Vederverzorging  66
    Voedselopneming  66
    Gedrag bij angst  66
    Agressief gedrag  67
    Geluiden en roepen  67
Hoe zebravinken elkaar herkennen  68
Paarvorming en balts  69
Het broeden en grootbrengen van de jongen  69
Gevolgen van de domesticatie  71

Register  72


Home Page nach oben Deense uitgave