Zebrafinkebogen  

Deense uitgave:

Zebrafinker hjemme

"Bogen giver svar på alle spørgsmål iom zebrafinker, let forståeligt – også for børn.
Med ny vigtig viden fra ornitologer, dyrlæger og opdrættere.
Med forfatterens praktiske råd.
70 farvefotos og tegninger."

© 1985 Forlaget Komma A/S, København; ISBN 87-7512-201.

Indhold

Forord  4

Overvejelser før anskaffelsen  5
Zebrafinken som burfugl  5
Egner De Dem til at have zebrafinker?  6
Hvor kan De købe zebrafinker  6
Hvad De skal lægge mærke til ved købet  7
Hvordan kan De se, om zebrafinkerne er raske?  8
Hvem passer fuglene, når De er på ferie?  8

Anbringelse og udstyr  9
Det rigtige fuglebur  9
Bure og småvolierer  9
Metalbure  9
Træbure  10
Kassebure  10
Byggesæt-smævolierer  10
Stuevoliere og fuglestue  11
Fuglehus og friluftsvoliere  12
Selvbyggede fuglebure  13
Den rigtige placering  14
Temperatur og luftfugtighed  14
Lys og belysning  15
Zebrafinkernes siddepladser  15
Sove- og ynglereder  16
Foder- og vandbeholdere  19

Rigtigt foder – rigtig fodring  21
Foder og fodring  21
Frøfoder  21
Spiret frø  22
Grønfoder og frugt  23
Blød- og opmadningsfoeder  24
Mineraler og sporstoffer  25
Vitaminer  25
Sand og vand  26

Pasning og pleje  30
Hjemtransport og tilvænning  30
Pasning  31
Farer  32
Omgangen med zebrafinker  32
Farekatalog  33
Hvad får zebrafinkerne dagen til at gå med?  34
Zebrafinker sammen med andre fugle  35
  Formering og opdræt  37
Forhåndsovervejelser  37
Valg af partner  38
Rede og redemateriale  38
Redebybning  39
Æglægning og udrugning  40
Opmadning af ungerne  40
Ungernes opvækst  42
Problemer med opdræt  43
Hvad De skal vide om farvekombinationer  44
Råd til begyndere  47
Arvelighedsregler  48
De vigtigste farvekombinationer  49

Nåe zebrafinken bliver syg  51
Forebyggelse er det bedste værn  51
Almindelige sygdomdtegn 51
Første behandlingsforholdsregel  51
Sygeburet  52
Fugleapotek  53
Hos dyrlægen  53
Sygdom og behandling  53
Skema over de vigtigste sygdomssymptomer  54

Lær at forstå zebrafinken  58
Zebrafinken og dens familie  58
Zebrafinkernes anatomi  58
Naturlige omgivelser og udbredelse  60
Zebrafinkernes adfærd  61
    Livet i flokken og kolonien  61
    Fjerpleje  61
    Næringsoptagelse  62
    Angsttadfærd  62
    Aggressiv adfærd  65
    Lyd og kalden  65
Hvordan zebrafinkerne kan kende hinanden  66
Pardannelse og parringsleg  66
Kuld og opdræt  67
Følgen af opdræt  69

Adresser og litteratur  70

Stikordsregister  71


Zur Leitseite nach oben Duitse uitgave